Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

4:56

📊 Excel – Provjera oib-a i iban-a pomoću data validation

U ovom videu naučite kako kreirati provjeru da li OIB ima točan broj znamenaka i ako ima veći ili manji broj od dozvoljenoga želimo da se prikaže greška i ne dozvoli unos u ćeliju, isto tako želimo napraviti provjeru za iban da piše na početku HR.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa