Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

12:34

#2 Excel zadaci na testiranju

U ovom videu naučite zadatke koji se često pojave na testiranju. Svaki zadatak je korak po korak pokazan. Tablice u zadacima su kreirane samostalno, a zadaci su konkretni koje dobivate na testiranjima.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa