Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:36

Excel – automatsko farbanje cijelog reda s obzirom na uvjet

Često imamo situaciju da moramo u tablici farbati određene redove po nekom kriteriju. Da svaki put ručno ne morate farbati, a tako uštedite vrijeme i točnost, pomoću Conditionall Formattinga možete si automatizirati vašu tablicu. U videu naučite kako: automatizirati farbanje pomoću uvjeta kako se uvjeti pišu unutar Conditional Formattinga

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa