Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

1:57

Excel – izrada grafikona za predviđanje

1.Kreiramo tablicu s godinama i prihodima. 2. Označimo cijelu tablicu. 3. Kartica DATA – ikona Forecast Sheet 4. Otvara nam se prozor u kojem nam je prikazan grafikon s vrijednostima od prošlih godina, 5. Stisnemo na opciju Create te nam se u novom sheetu otvara tablica s grafičkim prikazom i vrijednostima.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa