Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

3:08

Excel – izrada i uređivanje dijagrama

Izrada dijagrama Postupak Želimo kreirati dijagram piramidu. 1. Kartica Insert – ikona SmartArt 2. Otvara se prozor gdje biramo koju vrstu dijagrama želimo. 3. Mi biramo na ovom primjeru dijagram piramidu 4. Odaberemo prvu opciju Basic Pyramid 5. Stisnemo OK. 6. Na ekranu nam se otvara piramida.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa