Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:04

Excel – prikaz svih podataka na jednm papiru

Prikaz svih podataka na jednom listu Želimo da nam se tablica i grafikon prikažu na jednom listu papira ili ako Vam cijela tablica ne stane na jednom listu papira postupak je sljedeći: Na kartici Page Layout – potkartica Scale to Fit pod opcijom Scale biramo koliku želimo imati vidljivost naše tablice i grafikona. Postupak 1. Kartica View – ikona Page Break Preview. 2. Otvara nam se prikaz kao što je na slici. 3. Pozicioniramo se na plavu isprekidanu liniju 4. Mišem povlačimo plavu liniju udesno dok god se ne obuhvati cijeli raspon.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa