Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

1:36

Excel – spajanje ćelija

pajanje više ćelija u jednu Postupak 1. Označite sve ćelije koje želite spojiti 2. Kartica HOME – Ikona Merge & Center Spajamo više ćelija u jednu kada želimo napisati neki naslov iznad tablice, ili kada je potreba da se ne ponavlja u tablici više riječi u ćelijama; tada spajamo sve te ćelije u jednu.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa