Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

3:02

Excel – ubacivanje stupaca i redaka

Ubacivanje redova u tablicu Postupak 1. Ako želite ubaciti prazan red između redova siječanj i veljača , pozicioniramo se uvijek na ćeliju ispod, u ovom slučaju na veljača. 2. Kartica HOME – ikona Insert 3. U padajućem izborniku biramo drugu opciju Insert Sheet Rows • Ako želite ubaciti više praznih redova, na početku u prvom koraku označite onoliko ćelija koliko želite da Vam se ubaci praznih redova.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa