Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

1:32

PowerPoint – stavljanje pozadinske slike

Unutar ovog videa naučite kako staviti pozadinsku sliku u PowerPoint prezentaciji. Ova radnja se često koristi ako želite krairati svoj vlastiti template gdje želite svoju sliku koju napravite prikazati unutar pojedinih slajdova.

Povezane lekcije

Povezane lekcije

Partneri ovog videa