Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

1:32

PowerPoint – stavljanje pozadinske slike

Unutar ovog videa naučite kako staviti pozadinsku sliku u PowerPoint prezentaciji. Ova radnja se često koristi ako želite krairati svoj vlastiti template gdje želite svoju sliku koju napravite prikazati unutar pojedinih slajdova.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa