Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

1:57

PowerPoint – tranzicija slidea

Unutar ovog videa možete naučiti kako napraviti tranziciju slidea. Oprezno s ovom vrstom animacije kako fokus nebi prešao isključivo na takvu vrstu animacije.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa