Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

4:19

Word – Izrada Header & Footer

U ovom videu naučite kako kreirati zaglavlje i podnožje dokumenta, kako ubaciti numeraciju stranica i kako staviti koliko stranica ima dokument a da se automatski podešava.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa