Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:14

word – umetanje dijagrama

U ovom videu možete naučiti kako kreirati i urediti dijagram unutar word dokumenta.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa