Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:34

Word – umetanje slike

U ovom videu možete naučiti kako ubaciti sliku, te sliku prilagoditi s obzirom na tekst.

Povezane lekcije

Partneri ovog videa