Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

5:08

#4 Excel zadaci na testiranju

U ovom videu naučite koji sve zadaci vam mogu biti na testiranju, a tu smo obradili 4 zadatka. Kako izračunati maržu s obzirom na uvjet kako izračunati pdv Kako umjesto greške #N/A ispisati drugačiji tekst koji je zadan Kako oduzeti dva broj i s obzirom na uvjet da se ispiše određeni tekst

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa