Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

4:14

Excel – Funkcija OR

Funkcija Or služi da ako imamo više kriterija, i bilo koji od tih kriterija mora biti točno, funkcija or vraća True, inače ako su svi kriteriji netočni onda vraća opciju False.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa