Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

1:24

Excel – Funkcija RAND

Postupak 1. Pozicioniramo se u ćeliju gdje želimo dobiti nasumične brojeve 2. Upišemo = (Shift + 0) te ako želimo da nam se ispisuju nasumični brojevi stavimo funkciju RANDBETWEEN 3. Otvaramo zagradu ili pomoću tipke Tab koja se nalazi iznad Caps Lock. Ili stisnemo Shift + 8. 4. Otvara nam se prvi argument unutar funkcije RANDBETWEEN bottom, tu stavljamo najmanji broj koji želimo da se ispisuje 5. Stisnemo točka-zarez ( ; ) kako bismo ušli u sljedeći argument. 6. Drugi argument je top, tu stavljamo najveći broj koji želimo da se ispiše. 7. Zatvaramo zagradu sa Shift + 9. 8. Stisnemo Enter.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa