Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:38

Excel – Funkcija MIN

Funkciju Min i Max koristimo kada iz nekog raspona želimo izvući najmanju odnosno najveću vrijednost. Sintaksa tih funkcija je =MIN(Raspon1; Raspon2;…)

Najmanja vrijednost, najmanji, najmanji broj

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa