Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

3:33

Excel – izrada scenarija

Stisnemo na ćeliju kojoj želimo mjenjati vrijednosti. Stisnemo na karticu Data, ikona What-if Analysis. U padajućem izborniku odaberemo Scenario Manager. Otvara nam se dijaloški prozir Scenario Manager unutar kojega stisnemo Add. Otvara se novi prozor u kojemu na vrhu upišemo naziv scenarija. Stisnemo OK. Otvara nam se novi prozor unutar kojega upišemo s kojom vrijednosti želimo pomnožiti. Potvrdimo s OK. Vraća nas u prvi prozor gdje opet ako želimo novi scenarij stisnemo na Add i ponovimo postupak. Kada smo napravili sve scenarije stisnemo na opciju Summary gdje biramo kako želimo da se prikaže tablica Potvrdimo s OK.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa