Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:06

Excel – margine, orijentacija i veličina papira

Margine – podešavanje Želimo podesiti margine unutar Excel dokumenta. Idemo na karticu Page Layout. Postupak 1. Kartica PAGE LAYOUT – ikona Margins 2. Možemo birati margine koje nam nudi Excel ili 3. U padajućem izborniku biramo opciju Custom Margins 4. Otvara nam se prozor gdje uređujemo koliko želimo da nam budu margine s lijeve strane, desne strane, od gore i od dolje. 5. Kada podesimo sve margine, stisnemo OK.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa