Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

4:02

Excel – opcije Data Validation

Postupak 1. Pozicioniramo se u ćeliju gdje želimo da nam se napravi padajući izbornik s imenima. 2. Kartica DATA – ikona Data Validation, te u padajućem izborniku odaberemo prvu opciju Data Validation 3. Otvara se dijaloški prozor Data Validation. Pod opcijom Allow u padajućem izborniku odaberemo opciju List. 4. Kada smo odabrali opciju List, na dnu pod opcijom Source napišemo sva imena koja želimo da nam se pojave u padajućem izborniku 5. Ili ako imamo već negdje napisana imena, samo označimo što želimo da nam se prikazuje u padajućem izborniku. 6. Stisnemo na OK.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa