Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

1:56

Excel- stavljanje komentara

Stavljanje komentara 1. Pozicioniramo se na ćeliju gdje želimo napraviti komentar, npr. B5. 2. Kartica Review – idemo na ikonu New Comment 3. Otvara nam se prozor komentara gdje možemo pisati tekst i ostaviti određenu poruku. 4. Ako želimo obrisati, pozicioniramo se na komentar, ako nam se komentar sakriva, možemo ići na ikonu Show All Comments, pa onda idemo na ikonu Delete, ali obavezno uvijek moramo biti pozicionirani u ćeliji gdje smo stavili komentar.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa