Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:24

Excel – umetanje simbola

Umetanje simbola Ako želimo ubaciti u ćeliju neki simbol, postupak je sljedeći: 1. Prvo se pozicioniramo u ćeliju gdje želimo da nam se prikaže taj simbol. 2. Kartica INSERT – ikona Symbol 3. Otvara se prozor Symbol gdje odaberemo koji simbol želimo ubaciti 4. Stisnemo Tab Insert Pokraj ikone Symbol možemo ubacivati i različite jednadžbe preko ikone Equation. U padajućem izborniku pojavit će Vam se neke gotove jednadžbe koje može odabrati.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa