Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:42

Excel – umetanje slike u komentar

1. Pozicioniramo se na ćeliju gdje želimo napraviti komentar, 2. Kartica Review – idemo na ikonu New Comment 3. Otvara nam se prozor komentara gdje možemo pisati tekst i ostaviti određenu poruku. 4.Pozicioniramo se na okvir od komentara, te stisnemo desni klik miša gdje odaberemo opciju Format Comment. 5.Unutar Format Commenta odaberemo opciju colors and Lines 6.Pod opcijom color stisnemo da nam se otvori padajući izbornik, te stisnemo na zadnju opciju Fill Effects. 7.Otvara nam se novi dijaloški prozor, te stisnemo na zadnju opciju Picture. 8.Odaberemo sliku s računala. 9.Stisnemo OK.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa