Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

3:03

Excel – zaštita lista

Zaštita lista u dokumentu Postupak 1. Želimo zaštiti list u našem dokumentu, idemo na karticu HOME – ikona Format 2. U padajućem izborniku odaberete opciju Protect Sheet 3. Otvara se prozor u kojem upišete šifru i odaberete OK. 4. Ponovite šifru koju ste prethodno upisali i stisnete OK. Vraćanje zaštićenog sheeta 1. Želimo opet uređivati dokument, ponovno idemo na ikonu Format. 2. U padajućem izborniku odaberemo opciju Unprotect Sheet 3. Otvara se prozor u koji upišemo šifru i stisnemo OK.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa