Facebook
Instagram
YouTube
Numericus Zagreb
Office centar
5/5

2:02

PowerPoint – umetanje slika

Unutar ovog videa naučite kako možete ubaciti sliku u PowerPointu.

knjiga zbirka zadataka poslovnog excela banner

Povezane lekcije

Partneri ovog videa